Go to the profile of THOMAS ELENA

THOMAS ELENA

DIRECTRICE, INSTITUT EUROPEEN POUR LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE DES FEMMES
  • INSTITUT EUROPEEN POUR LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE DES FEMMES
  • Friends
  • France