Go to the profile of Kezban Akkurt

Kezban Akkurt

Expert, Republic of Turkey Ministry of Science, Industry and Technology
  • Republic of Turkey Ministry of Science, Industry and Technology
  • Friends
  • Turkey