Go to the profile of Anastasia Fetsi

Anastasia Fetsi

Head of Department , European Training Foundation
  • European Training Foundation
  • Italy